C O N C E R T S


 
    2016 / 2017  SEASON 


       ___________________________________________________________________________

           

С И М Ф О Н И Е Т А   -  ВРАЦА

      S   I  N   F  O  N  I  E  T   T   A    -  VRATSA  

_______________________________________________________________________________________________________

13.VII.2017 г.                 Градска            концертна       зала                   19 часа  

             Сезон  2016  / 2017 г.

КОНЦЕРТ

ФаНТАЗИИТЕ  на  МЛАДИЯ КОМПОЗИТОР

Д и р и г е н т :

          ДИМИТЪР   ПАНОВ                      С о л и с т :

ЦВЕТОСЛАВ  НИКОЛОВ

акордеон

 В  програмата : 

                     Творби от Жорж Бизе, ВиториоМонти, Джон Гарт,                          авторска  филмова  музика от Цветослав Николов Concertmaisters :

    Stoichko Milenov  (violins)

    Liliya Panova  (cellos)

 

Go to Musicians section HERE!

 

Интернет aдрес на  СИМФОНИЕТА - ВРАЦА

filharmonia.vratza.eu