C O N C E R T S


 
    2017 / 2018  SEASON 


       ___________________________________________________________________________

           

С И М Ф О Н И Е Т А   -  ВРАЦА

      S   I  N   F  O  N  I  E  T   T   A    -  VRATSA  

__________________________________________________________________________________________________________________

23.XI.2017 г.                    Читалище „ РАЗВИТИЕ             18.30  часа  

четвъртък                       Сезон  2017  / 2018 г.

С  И  М  Ф  О  Н  И  Ч  Е  Н

К О Н Ц Е Р Т

  
 

   Д и р и г е н т :

МОМЧИЛ    ТОМОВ

 Г о с т    -     С о л и с т и :

РЕНЦО     СТАВРЕВ

цигулка    /   виолончело

Клавирно  дуо

Велислава   Карагенова  -   

Катя   Василева

В  програмата :

 
Чайковски 
- Музика  из  балетите „Лебедово езеро”, ” Лешникотрошачката”

Сен  -  Санс             - „ Карнавал   на  животните        

Виенявски  -   Концерт  за  цигулка  и оркестър No 2

Фр.Крайслер    -  „ Прелюд  и  Алегро

 

 

Билети      на      касата     в     Читалището


 Concertmaisters :

    Stoichko Milenov  (violins)

    Liliya Panova  (cellos)

 

Go to Musicians section HERE!

 

Интернет aдрес на  СИМФОНИЕТА - ВРАЦА

filharmonia.vratza.eu