C O N C E R T S


 
    2016 / 2017  SEASON 


       ___________________________________________________________________________

           

С И М Ф О Н И Е Т А   -  ВРАЦА

      S   I  N   F  O  N  I  E  T   T   A    -  VRATSA  

_______________________________________________________________________________________________________

 27.IX.2017 г.              Градска       концертна        зала            19  часа  

сряда                                      Сезон  2017  / 2018 г.

О  Т  К  Р  И  В  А  Н  Е

цикъл „ Известни   български   инструменталисти

С И М Ф О Н И Ч Е Н

КОНЦЕРТ

    Д и р и г е н т :

ДИМИТЪР   ПАНОВ

 Г о с т    -     С о л и с т :

Проф.ГЕОРГИ СПАСОВ

флейта

  

В  програмата :

Любомир ПИПКОВ    -    Увод  и Танци из операта  „ МОМЧИЛ  

Сесил    ШАМИНАД        -     Концертино  за   флейта  и  оркестър    
                                      

МОЦАРТ                                -     Анданте  за  флейта  и  оркестър

 

МЕНДЕЛСОН      -     Симфония    4  - „ Италианска -  Ла  мажор  

____________________________________________________________

5.X.2017 г.              Градска       концертна        зала            19  часа  

четвъртък                       Сезон  2017  / 2018 г.

цикъл „ Известни   български   инструменталисти

С И М Ф О Н И Ч Е Н

КОНЦЕРТ

   Д и р и г е н т :

ДИМИТЪР   ПАНОВ

Г о с т    -     С о л и с т к а :

АНТОНИНА     БОНЕВА

пиано

 

В  програмата :

 
БЕТОВЕН  
      -    Увертюра  „ Леонора     3

ШОПЕН           -     Концерт  за   пиано  и  оркестър   2 -   фа  минор 
                                      

ШУБЕРТ                   -     Симфония    5    -  Си  бемол   мажор  

 

 / по    повод  220 г.  от   рождението   на   композитора /

  


 Concertmaisters :

    Stoichko Milenov  (violins)

    Liliya Panova  (cellos)

 

Go to Musicians section HERE!

 

Интернет aдрес на  СИМФОНИЕТА - ВРАЦА

filharmonia.vratza.eu